Eximag alternatieve energie
Projectontwikkelaar in de duurzame energiesector,
binnen Europa en overzees. Omdat energie en ecologie
complementair kunnen zijn...

Algemene werkwijze

 • Eximag International zoekt geschikte locaties en zorgt ervoor dat deze bouwrijp worden gemaakt voor grootschalige fotovoltaïsche projecten.
 • In samenwerking met internationale investeerders neemt Eximag de projectontwikkeling, contracting, bouw en beheer van het zonnepanelenpark op zich.
 • De investeerders zullen de ontwikkeling financieren en, wanneer de nodige vergunningen verleend werden, eigenaar worden van het project.

De administratieve projectontwikkeling

In dit verband voert Eximag onderhandelingen omtrent pachtrechten en erfdienstbaarheden, doorloopt de geldende procedures tot het verkrijgen van bouw- en milieuvergunningen, en vraagt subsidiëring aan (indien van toepassing).

Verder zorgt Eximag voor de administratieve verplichtingen rond het verkrijgen van een netaansluiting.

De technische projectontwikkeling

In eerste instantie ontwikkelt Eximag een 'Project Screening Report', waarbij nagegaan wordt of de locatie aan de nodige vereisten voldoet. Deze voorstudie omvat:

 • Basisgegevens van de locatie (oppervlakte, aantal eigenaars van gronden of daken,...).
 • Een onderzoek naar het aantal zonne-uren per jaar.
 • Een inschatting van het vermogen van het zonnepanelenpark, rekening houdend met het gewenste systeem (vast, 1-assig of 2-assig).
 • Inventarisatie van de mogelijke toegangswegen.
 • Inschatting van de mogelijkheden tot aansluiting op een onderstation van het bestaande netwerk.

In een volgende fase wordt een grondige studie uitgevoerd voor de effectieve plaatsing van de zonnepanelen op gronden of daken. Dit omvat o.a. het volgende:

 • Coördinatie van een bodemonderzoek door gespecialiseerde diensten. Eventueel aangevuld met seismografische gegevens.
 • Schaduwonderzoek.
 • Elektrische projectontwikkeling, zoals interne bekabeling en aansluitingsmogelijkheden op het bestaande netwerk.
 • Uitvoerings- en veiligheidsplan, indien vereist door de investeerder(s).
 • Opvolging van het project tijdens de bouwfase, in samenwerking met de producenten van de zonnepanelen, de bekabeling, e.a.

Ecologische winst

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to download the latest flashplayer.

 
FR | DEU | ENG | IT