Eximag alternatieve energie
Projectontwikkelaar in de duurzame energiesector,
binnen Europa en overzees. Omdat energie en ecologie
complementair kunnen zijn...

Algemene werkwijze

 • Eximag International zoekt geschikte locaties voor een windparkproject en zorgt ervoor dat deze bouwrijp worden of Eximag International wordt benaderd door grondeigenaars.
 • In samenwerking met internationale investeerders neemt Eximag de projectontwikkeling, contracting, bouw en beheer van het windpark op zich (of een gedeelte hiervan).
 • De investeerders zullen het project financieren en eigenaar worden van het windpark.

De administratieve projectontwikkeling

In het kader van de administratieve projectontwikkeling onderneemt Eximag volgende stappen:

 • Het onderhandelen van pachtrechten en erfdienstbaarheden met grondeigenaars. Al dan niet in opdracht of in naam van de investeerders. Hierbij wordt tevens onderzocht of de eigendommen mogelijk juridisch belast zijn.
 • De verschillende stappen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de nodige bouwvergunningen.
 • Het aanvragen en verkrijgen van de nodige milieuvergunningen, rekening houdend met de lokale wet- en regelgeving. Afhankelijk van het land waar de site zich bevindt dienen soms ook andere vergunningen verkregen te worden.
 • Indien van toepassing, zorgt Eximag ook voor het aanvragen en verkrijgen van subsidies.
 • Tenslotte worden alle regelingen getroffen om een netaansluiting mogelijk te maken.

De technische projectontwikkeling

Tijdens de voorbereidende fase wordt een 'Project Screening Rapport' samengesteld om na te gaan of de locatie aan de basisparameters voldoet om een windpark te ontwikkelen:

 • Kenmerken van de locatie en het aantal eigenaars bepalen.
 • De geldende milieu- en bouwvoorschriften nagaan.
 • Toegangswegen en mogelijke hindernissen inventariseren.
 • Afstand bepalen t.o.v. het onderstation in het netwerk waarop kan aangesloten worden.
 • Bestaande windsnelheden evalueren of nieuwe windmetingen uitvoeren met minimum 3 anemometers, 1 windvaan en temperatuur- en luchtdrukmeters.

Vervolgens wordt een grondige studie uitgevoerd voor de ontwikkeling van het windpark. Met behulp van WindPro® worden de windturbines virtueel ingeplant op topografische kaarten en kadastrale plannen. Via WindPro® worden ook de volgende gegevens verwerkt:

 • de windmetingen van opgerichte windmasten,
 • geluidsstudie aan de hand van de geldende normen en het type windturbines,
 • berekeningen van de slagschaduw in vergelijking met de geldende normen,
 • het potentiële vermogen van het windpark, parkefficiëntie en andere.

Verder worden ook volgende stappen ondernomen:

 • De elektrische projectontwikkeling, waarbij de mogelijkheden nagegaan worden wat betreft netaansluiting, interne en externe bekabeling, e.d. Dit in samenspraak met de plaatselijke netbeheerder.
 • Het opstellen van een uitvoerings- en veiligheidsplannen.
 • Het opvolgen van gedetailleerd bodemonderzoek, uitgevoerd door gespecialiseerde en erkende firma's. Eventueel hierbij inbegrepen het verzamelen van seismografische gegevens.
 • Opvolging van het project tijdens de bouwfase.

Ecologische winst

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to download the latest flashplayer.

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to download the latest flashplayer.

 
FR | DEU | ENG | IT